Drukuj

Podczas prac pielęgnacyjnych w ogrodzie DPS przygotowano teren do mających się odbywać warsztatów ogrodniczych w ramach realizacji projektu ASOS 2019. Odbyły się też warsztaty rekreacyjne z mieszkańcami i pracownikami domu. Na terenie DPS mieszkańcy z wolontariuszami będą nasadzali piękne rośliny i krzewy, powstanie oczko wodne i zagajnik hortensji. W trakcie zajęć wykorzystano zakupiony w ramach projektu sprzet ogrodniczy m.in. grabki, podkaszarkę i kosiarkę, konewki i łopaty. Wszystko odbywało się przy ciepłej majowej aurze z muzyką w tle.

 

Projekt "Rozszerzenie oferty usług społecznych w DPS Dolice” jest realizowany przez Fundację "Milon" i jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.