W okresie 18.06.2019 do 12.07.2019r przeprowadzono 10 godzin warsztatów muzykoterapii. W warsztatach wzięło udział 23 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dolicach.

Podczas pierwszych zajęć odbyły się zabawy ruchowe z mieszkańcami, ćwiczenia oddechowe, relaks i zrytmizowanie z pomocą asystentów i personelu. Na spotkaniu wykorzystano nie tylko zakupiony w ramach projektu keyboard, ale i naczynia kuchenne, chustę Klanzę oraz tamburyny. Efektem zajęć była poprawa samopoczucia, wyrobienie poczucia pewności siebie oraz akceptacja przez współmieszkańców.


Podczas kolejnych zajęć (26.06) przeprowadzono  zajęcia  muzyczne  i  ruchowe z  wykorzystaniem instrumentów grzechotkowych (wykonane  na  terapii zajęciowej  grzechotki  i  kastaniety) dla 15 osób. Głównym założeniem zajęć było wprowadzenie uczestników w atmosferę relaksu, czego efektem było poprawienie samopoczucia i wyrobienie poczucia akceptacji.

Następne zajęcia (04.07) to zapoznanie się obsługą  zakupionego  sprzętu (keyboard),  relaksowanie się przy muzyce  i wykonanie  wspólnie przyśpiewek ludowych Zasadniczym  celem  było  zapoznanie  z  zastosowaniem  odpowiednio  dobranej  muzyki  do  uwalniania  i rozładowania emocji i napięć psychofizycznych.

12.07 br. odbyły się czwarte warsztaty podczas, których przeprowadzono zabawy i gry słowne oraz muzyczne, a także tańce. Efektem warsztatów  było  usprawnienie  koordynacji  słuchowo-kinestetycznej (ruchowej), wzmocnienie percepcji słuchowej i czuciowej.Wykorzystano muzyczno ruchowe techniki pracy poprzez użycie magnetofonów i nagrań muzycznych, keyboardu, tekstów wierszy i chusty Klanzy, balonów i piłek.

5
5 5
2
2 2
9
9 9
11
11 11
7
7 7
4
4 4
3
3 3
1
1 1
8
8 8
6
6 6
10
10 10