Informacja o aktualnie prowadzonych zajęciach zostanie umieszczona w nowym roku szkolnym.