Fundacja „Milon”realizuje  projekt „Podniesienie jakości edukacji SPS Stargard” , który jest dofinansowany z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 . Wartość projektu:

417 943,75 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 355 252,18 zł.

W ramach projektu doposażono już pracownię  do nauczania metodą eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych, pracownie komputerowe w pełni wyposażone w stanowiska do pracy dla uczniów oraz dla nauczyciela, zakupiono liczne gry edukacyjne i książki.

Kolejnym ważnym elementem projektu są zajęcia specjalistyczne i zajęcia warsztatowe (w sumie ponad 1000 godzin) zarówno dla uczniów jak i dla ich rodziców, z  których znaczna część została już zrealizowana. Zajęcia dobrano tak ,aby uzupełniały one ofertę niezbędnych dla uczniów zajęć w obszarach , w których jest na to największe zapotrzebowanie (np. zajęcia logopedyczne, zajęcia z komunikacji społecznej) . Do istotnych zajęć cieszacych się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci należą min. zajęcia z komunikacji społecznej. Są to  bardzo ważne zajęcia z uwagi na specyfikę szkoły i potrzeby jej uczniów. Podczas tych zajęć uczniowie uczą się (często w sposób praktyczny ) różnych zachowań niezbędnych w życiu codziennym dziś, które wykorzystają też w dalszym życiu. Wśród  istotnych aspektów tych zajęć należy wymienić min. naukę rozpoznawania i nazywania uczuć i emocji, reagowanie w sposób akceptowalny dla otoczenia na różne sytuacje, zachowania.  Uczniowie mają możliwośc ćwiczenia umiejętność odczywywania komunikatów werbalnych i niewerbalnych wysyłanych przez inne osoby.  Do tej pory wsparciem różnego rodzaju zajęc objęto blisko 60 osób. Projekt zakłada objęcie jeszcze minimum 20 uczniów.

Aby wesprzeć nauczycieli w pogłębianiu ich wiedzy zorganizowano stosowne szkolenia z zakresu komunikacji, pracy z rodzicami itp. .