Zajęcia prowadzone przez Fundację

Rodzaj zajęć: Zajęcia artystyczne

 

 

Lp.

Nazwa udzielonego wsparcia

Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem numeru sali)

 

Data odbywania danego wsparcia

Godziny w których przeprowadzane jest dane wsparcie

1.

Zajęcia artystyczne

A1

Przedszkole Miejskie nr 1

z  Oddziałami  Integracyjnymi

w Stargardzie  73 - 110

ul. Spichrzowa 6

 

Sala zajęć artystycznych – piwnica

06.11.2019

13.00 – 13.45

07.11.2019

14.00  -  14.45

13.11.2019

13.00 – 13.45

14.11.2019

14.00 – 14.45

20.11.2019

13.00 – 13.45

21.11.2019

14.00 – 14.45

27.11.2019

13.00 – 13.45

28.11.2019

14.00 – 14.45

04.12.2019

13.00 – 13.45

05.12.2019

14.00 – 14.45

11.12.2019

13.00 – 13.45

12.12.2019

14.00 – 14.45

18.12.2019

13.00 – 13.45

19.12.2019

14.00 – 14.45

08.01.2020

13.00 – 13.45

09.01.2020

14.00 – 14.45

15.01.2020

13.00 – 13.45

16.01.2020

14.00 – 14.45

22.01.2020

13.00 – 13.45

23.01.2020

14.00 – 14.45

29.01.2020

13.00 – 13.45

30.01.2020

14.00 – 14.45

05.02.2020

13.00 – 13.45

06.02.2020

14.00 – 14.45

26.02.2020

13.00 – 13.45

27.02.2020

14.00 – 14.45

04.03.2020

13.00 – 13.45

05.03.2020

14.00 – 14.45

11.03.2020

13.00 – 13.45

12.03.2020

14.00 – 14.45

18.03.2020

13.00 – 13.45

19.03.2020

14.00 – 14.45

26.03.2020

14.00 – 14.45

01.04.2020

13.00 – 13.45

02.04.2020

15.00 – 15.45

08.04.2020

13.00 – 13.45

15.04.2020

13.00 – 13.45

22.04.2020

13.00 – 13.45

29.04.2020

13.00 – 13.45

Ogród przedszkolny PM 1

06.05.2020

13.00 – 13.45

2

Zajęcia artystyczne

A2

Przedszkole Miejskie nr 1

z  Oddziałami  Integracyjnymi

w Stargardzie  73 - 110

ul. Spichrzowa 6

 

Sala zajęć artystycznych – piwnica

06.11.2019

14.00 – 14.45

07.11.2019

15.00 – 15.45

13.11.2019

14.00 – 14.45

14.11.2019

15.00 – 15.45

20.11.2019

14.00 – 14.45

21.11.2019

15.00 – 15.45

27.11.2019

14.00 – 14.45

28.11.2019

15.00 – 15.45

04 12.2019

14.00 – 14.45

05.12.2019

15.00 – 15.45

11.12.2019

14.00 – 14.45

12.12.2019

15.00 – 15.45

18.12.2019

14.00 – 14.45

19.12.2019

15.00 – 15.45

08.01.2020

14.00 – 14.45

09.01.2020

15.00 – 15.45

15.01.2020

14.00 – 14.45

16.01.2020

15.00 – 15.45

22.01.2020

14.00 – 14.45

23.01.2020

15.00 – 15.45

29.01.2020

14.00 – 14.45

30.01.2020

15.00 – 15.45

05.02.2020

14.00 – 14.45

06.02.2020

15.00 – 15.45

26.02.2020

14.00 – 14.45

27.02.2020

15.00 – 15.45

04.03.2020

14.00 – 14.45

05.02.2020

15.00 – 15.45

11.03.2020

14.00 – 14.45

12.03.2020

15.00 – 15.45

18.03.2020

14.00 – 14.45

19.03.2020

15.00 – 15.45

26.03.2020

15.00 – 15.45

01.04.2020

14.00 – 14.45

02.04.2020

15.00 – 15.45

08.04.2020

14.00 – 14.45

15.04.2020

14.00 – 14.45

22.04.2020

14.00 – 14.45

29.04.2020

14.00 – 14.45

Ogród przedszkolny PM1

06.05.2020

14.00 – 14.45

 

Ogółem

 

80 godzin

 

 

Zajęcia prowadzone przez Fundację

Rodzaj zajęć:  Czytanie w grupach

Imię  i nazwisko prowadzącego zajęcia : Joanna Kwiatkowska

 

Lp.

Nazwa udzielonego wsparcia

Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem numeru sali)

Data odbywania danego wsparcia

Godziny w których przeprowadzane jest dane wsparcie

1

Czytanie

 

(CZ2)

Przedszkole Miejskie nr 1

z  Oddziałami Integracyjnymi
73-110  Stargard

Oddział  ul. Limanowskiego 9

 

 

Miejsce zajęć:

Sala nr 03

 

21.10.2019

13.00-13.45

23.10.2019

14.15-15.00

24.10.2019

14.15-15.00

25.10.2019

13.00-13.45

04.11.2019

13.00-13.45

06.11.2019

14.15-15.00

07.11.2019

14.15-15.00

08.11.2019

13.00-13.45

18.11.2019

13.00-13.45

20.11.2019

14.15-15.00

21.11.2019

14.15-15.00

22.11.2019

13.00-13.45

02.12.2019

13.00-13.45

04.12.2019

14.15-15.00

Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Limanowskiego 7/9
Biblioteka szkolna

05.12.2019

14.15-15.00

 

06.12.2019

13.00-13.45

17.12.2019

14.15-15.00

18.12.2019

14.30-15.15

19.12.2019

14.15-15.00

20.12.2019

13.00-13.45

14.01.2020

14.15-15.00

15.01.2020

14.30-15.15

16.01.2020

14.15-15.00

17.01.2020

13.00-13.45

28.01.2020

14.15-15.00

29.01.2020

14.30-15.15

30.01.2020

14.15-15.00

31.01.2020

13.00-13.45

25.02.2020

14.15-15.00

26.02.2020

14.30-15.15

27.02.2020

14.15-15.00

28.02.2020

13.00-13.45

10.03.2020

14.15-15.00

11.03.2020

14.30-15.15

12.03.2020

14.15-15.00

13.03.2020

13.00-13.45

24.03.2020

14.15-15.00

25.03.2020

14.30-15.15

26.03.2020

14.15-15.00

27.03.2020

13.00-13.45

07.04.2020

14.15-15.00

08.04.2020

14.30-15.15

09.04.2020

14.15-15.00

21.04.2020

14.15-15.00

22.04.2020

14.30-15.15

23.04.2020

14.15-15.00

24.04.2020

13.00-13.45

06.05.2020

14.30-15.15

07.05.2020

14.15-15.00

08.05.2020

13.00-13.45

 

 

Ogółem

50 godzin

 


  

 

 

 

Zajęcia prowadzone przez Fundację

Rodzaj zajęć: Czytanie w grupie

Imię  i nazwisko prowadzącego zajęcia : Katarzyna Wolska

 

Lp.

Nazwa udzielonego wsparcia

Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem numeru sali)

Data odbywania danego wsparcia

Godziny w których przeprowadzane jest dane wsparcie

 

 

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala zajęć artystycznych - piwnica

18.10.2019

1300-1345

22.10.2019

1400-1445

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala logopedyczna I piętro

29.10.2019

1300-1345

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul .Spichrzowa 6

Sala zajęć artystycznych - piwnica

05.11.2019

1400-1445

08.11.2019

1300-1345

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala logopedyczna I piętro

12.11.2019

1300-1345

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala zajęć artystycznych - piwnica

15.11.2019

1300-1345

19.11.2019

1400-1445

20.11.2019

1500-1545

22.11.2019

1300-1345

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala logopedyczna I piętro

26.11.2019

1300-1345

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala zajęć artystycznych - piwnica

03.12.2019

1400-1445

04.12.2019

1500-1545

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala logopedyczna I piętro

10.12.2019

1300-1345

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala zajęć artystycznych - piwnica

11.12.2019

1500-1545

13.12.2019

1300-1345

17.12.2019

1400-1445

18.12.2019

1500-1545

08.01.2020

1500-1545

10.01.2020

1300-1345

14.01.2020

1400-1445

15.01.2020

1500-1545

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala logopedyczna I piętro

21.01.2020

1300-1345

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala zajęć artystycznych - piwnica

24.01.2020

1300-1345

28.01.2020

1400-1445

31.01.2020

1300-1345

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala logopedyczna I piętro

04.02.2020

1300-1345

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala zajęć artystycznych - piwnica

05.02.2020

1500-1545

07.02.2020

1300-1345

25.02.2020

1400-1445

26.02.2020

1500-1545

28.02.2020

1300-1345

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala logopedyczna I piętro

03.03.2020

1300-1345

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala zajęć artystycznych – piwnica

06.03.2020

1300-1345

10.03.2020

1400-1445

13.03.2020

1300-1345

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala logopedyczna I piętro

17.03.2020

1300-1345

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala zajęć artystycznych - piwnica

20.03.2020

1300-1345

24.03.2020

1400-1445

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala logopedyczna I piętro

31.03.2020

1300-1345

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala zajęć artystycznych - piwnica

03.04.2020

1300-1345

07.04.2020

1400-1445

17.04.2020

1300-1345

24.04.2020

1300-1345

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala logopedyczna I piętro

28.04.2020

1300-1345

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala zajęć artystycznych - piwnica

05.05.2020

1400-1445

08.05.2020

1300-1345

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala logopedyczna I piętro

12.05.2020

1300-1345

Przedszkole Miejskie nr1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie ul. Spichrzowa 6

Sala zajęć artystycznych – piwnica

15.05.2020

1300-1345

19.05.2020

1400-1445

Ogółem

50 godzin

 

 

 

Zajęcia prowadzone przez Fundację

Rodzaj zajęć:  Czytanie

Imię  i nazwisko prowadzącego zajęcia : Marta Olszewska

 

Lp.

Nazwa udzielonego wsparcia

Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem numeru sali)

Data odbywania danego wsparcia

Godziny w których przeprowadzane jest dane wsparcie

1

Czytanie

 

(CZ3)

Przedszkole Miejskie nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi

 w Stargardzie

Ul. Spichrzowa 6

73-110  Stargard

 

Miejsce zajęć:

Sala logopedyczna I piętro

 

04.11.2019

13.00-13.45

05.11.2019

13.00-13.45

07.11.2019

13.00-13.45

18.11.2019

13.00-13.45

19.11.2019

13.00-13.45

21.11.2019

13.00-13.45

22.11.2019

13.00-13.45

02.12.2019

13.00-13.45

03.12.2019

13.00-13.45

05.12.2019

13.00-13.45

16.12.2019

13.00-13.45

17.12.2019

13.00-13.45

19.12.2019

13.00-13.45

13.01.2020

13.00-13.45

14.01.2020

13.00-13.45

16.01.2020

13.00-13.45

27.01.2020

13.00-13.45

28.01.2020

13.00-13.45

30.01.2020

13.00-13.45

10.02.2020

13.00-13.45

11.02.2020

13.00-13.45

12.02.2020

13.00-13.45

13.02.2020

13.00-13.45

24.02.2020

13.00-13.45

25.02.2020

13.00-13.45

27.02.2020

13.00-13.45

09.03.2020

13.00-13.45

10.03.2020

13.00-13.45

12.03.2020

13.00-13.45

23.03.2020

13.00-13.45

24.03.2020

13.00-13.45

26.03.2020

13.00-13.45

06.04.2020

13.00-13.45

07.04.2020

13.00-13.45

09.04.2020

13.00-13.45

20.04.2020

13.00-13.45

21.04.2020

13.00-13.45

23.04.2020

13.00-13.45

04.05.2020

13.00-13.45

05.05.2020

13.00-13.45

07.05.2020

13.00-13.45

18.05.2020

13.00-13.45

19.05.2020

13.00-13.45

21.05.2020

13.00-13.45

 

 

 

01.06.2020

13.00-13.45

02.06.2020

13.00-13.45

04.06.2020

13.00-13.45

15.06.2020

13.00-13.45

16.06.2020

13.00-13.45

18.06.2020

13.00-13.45

Ogółem

50 godzin

 

 

 Zajęcia prowadzone przez Fundację

Rodzaj zajęć: Język francuski

Imię  i nazwisko prowadzącego zajęcia : Urszula Słojkowska

 

Lp.

Nazwa udzielonego wsparcia

Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem numeru sali)

Data odbywania danego wsparcia

Godziny w których przeprowadzane jest dane wsparcie

1

Język francuski

(F1)

Przedszkole Miejskie nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Spichrzowa 6

73-110 Stargard

 

Sala grupy nr 1 „Smerfy”

21 październik 2019

12.45-13.30

28 październik 2019

04 listopad 2019

18 listopad 2019

25 listopad 2019

02 grudzień2019

09 grudzień 2019

16 grudzień 2019

23 grudzień 2019

02 styczeń 2020

03 styczeń 2020

13 styczeń 2020

20 styczeń 2020

27 styczeń 2020

03 luty 2020

10 luty 2020

11 luty 2020

12 luty 2020

13 luty 2020

14 luty 2010

17 luty 2020

18 luty 2020

19 luty 2010

20 luty 2020

21 luty 2020

24 luty 2020

2 marzec 2020

9 marzec 2020

16 marzec 2020

23 marzec 2020

30 marzec 2020

6 kwiecień 2020

9 kwiecień 2020

10 kwiecień 2020

20 kwiecień 2020

27 kwiecień 2020

04 maja 2020

11 maja 2020

18 maja 2020

25 maja 2020

 

 

Ogółem

40 godzin

 

Zajęcia prowadzone przez Fundację

Rodzaj zajęć: Laboratorium

Imię  i nazwisko prowadzącego zajęcia : Mariola Teplicka, - L1;  Teresa Półtorak – L2

 

Lp.

Nazwa udzielonego wsparcia

Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem numeru sali)

Data odbywania danego wsparcia

Godziny w których przeprowadzane  jest dane wsparcie

1.

Laboratorium

(L 1)

Przedszkole Miejskie nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie

Sala zajęć grupy 2

I piętro

wtorek

13.00- 13.45

22 październik 2019

5 listopad 2019

19 listopad 2019

3 grudzień 2019

17 grudzień 2019

14 styczeń 2020

28 styczeń 2020

11 luty 2020

25 luty 2020

10 marzec 2020

24 marzec 2020

7 kwiecień 2020

5 maj 2020

środa

13.00- 13.45

 

23 październik 2019

6 listopad 2019

20 listopad 2019

4 grudzień 2019

18 grudzień 2019

15 styczeń 2020

29 styczeń 2020

12 luty 2020

26 luty 2020

11 marzec 2020

8 kwiecień 2020

22 kwiecień 2020

czwartek

13.00- 13.45

24 październik 2019

7 listopad 2019

21 listopad 2019

5 grudzień 2019

19 grudzień 2019

16 styczeń 2020

30 styczeń 2020

13 luty 2020

27 luty 2020

12 marzec 2020

26 marzec 2020

9 kwiecień 2020

23 kwiecień 2020

piątek

13.00- 13.45

27 marzec 2020

24 kwiecień 2020

 

 

Ogółem

40 godzin

 

2.

Laboratorium

(L 2)

Przedszkole Miejskie nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie

Sala zajęć grupy 2

I piętro

wtorek

13.00- 13.45

29 październik 2019

12 listopad 2019

26 listopad 2019

10 grudzień 2019

7 styczeń 2020

21 styczeń 2020

4 luty 2020

18 luty 2020

3 marzec 2020

17 marzec 2020

31 marzec 2020

14 kwiecień

28 kwiecień

12 maj 2020

środa

13.00- 13.45

30 październik 2019

13 listopad 2019

27 listopad 2019

11 grudzień 2019

8 styczeń 2020

22 styczeń 2020

5 luty 2020

19 luty 2020

4 marzec 2020

18 marzec 2020

1 kwiecień 2020

15 kwiecień 2020

29 kwiecień 2020

czwartek

13.00- 13.45

31 październik 2019

14 listopad 2019

28 listopad 2019

12 grudzień 2019

9 styczeń 2020

23 styczeń 2020

6 luty 2020

20 luty 2020

5 marzec 2020

19 marzec 2020

2 kwiecień 2020

16 kwiecień 2020

30 kwiecień 2020

 

 

Ogółem

40 godzin

 

 

 

Zajęcia prowadzone przez Fundację

Rodzaj zajęć:  Robotyka

Imię  i nazwisko prowadzącego zajęcia : Joanna Płóciennik

 

Lp.

Nazwa udzielonego wsparcia

Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem numeru sali)

Data odbywania danego wsparcia

Godziny w których przeprowadzane jest dane wsparcie

1

Robotyka

 

(R1)

Przedszkole Miejskie nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie

Ul. Spichrzowa 6

73-110  Stargard

 

Miejsce zajęć:

Sala logopedyczna I piętro

 

18.10.2019

13.00-13.45

28.10.2019

14.00-14.45

29.10.2019

14.00-14.45

12.11.2019

14.00-14.45

15.11.2019

13.00-13.45

25.11.2019

14.00-14.45

26.11.2019

14.00-14.45

29.11.2019

13.00-13.45

09.12.2019

14.00-14.45

10.12.2019

14.00-14.45

13.12.2019

13.00-13.45

23.12.2019

14.00-14.45

07.01.2020

14.00-14.45

10.01.2020

13.00-13.45

20.01.2020

14.00-14.45

21.01.2020

14.00-14.45

24.01.2020

13.00-13.45

03.02.2020

14.00-14.45

04.02.2020

14.00-14.45

07.02.2020

13.00-13.45

17.02.2020

14.00-14.45

18.02.2020

14.00-14.45

21.02.2020

13.00-13.45

02.03.2020

14.00-14.45

03.03.2020

14.00-14.45

06.03.2020

13.00-13.45

16.03.2020

14.00-14.45

17.03.2020

14.00-14.45

20.03.2020

13.00-13.45

30.03.2020

14.00-14.45

31.03.2020

14.00-14.45

03.04.2020

13.00-13.45

14.04.2020

14.00-14.45

17.04.2020

13.00-13.45

27.04.2020

14.00-14.45

28.04.2020

14.00-14.45

11.05.2020

14.00-14.45

12.05.2020

14.00-14.45

15.05.2020

13.00-13.45

25.05.2020

14.00-14.45

 

 

Ogółem

40 godzin

 

 

 

Zajęcia prowadzone przez Fundację

Rodzaj zajęć:  Robotyka

Imię  i nazwisko prowadzącego zajęcia : Anna Ziętek

 

Lp.

Nazwa udzielonego wsparcia

Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem numeru sali)

Data odbywania danego wsparcia

Godziny w których przeprowadzane jest dane wsparcie

1

Robotyka

 

(R1)

Przedszkole Miejskie nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie

Ul. Spichrzowa 6

73-110  Stargard

 

Miejsce zajęć:

Sala logopedyczna I piętro

 

5.11.2019

15.00-15.45

7.11.2019

15.00-15.45

8.11.2019

15.00-15.45

19.11.2019

15.00-15.45

21.11.2019

15.00-15.45

22.11.2019

15.00-15.45

3.12.2019

15.00-15.45

5.12.2019

15.00-15.45

6.12.2019

15.00-15.45

17.12.2019

15.00-15.45

19.12.2019

15.00-15.45

20.12.2019

15.00-15.45

2.01.2020

15.00-15.45

3.01.2020

15.00-15.45

4.01.2020

15.00-15.45

14.01.2020

15.00-15.45

16.01.2020

15.00-15.45

17.01.2020

15.00-15.45

11.02.2020

15.00-15.45

13.02.2020

15.00-15.45

14.02.2020

15.00-15.45

24.02.2020

15.00-15.45

26.02.2020

15.00-15.45

27.02.2020

15.00-15.45

10.03.2020

15.00-15.45

12.03.2020

15.00-15.45

17.03.2020

15.00-15.45

19.03.2020

15.00-15.45

7.04.2020

15.00-15.45

9.04.2020

15.00-15.45

16.04.2020

15.00-15.45

17.04.2020

15.00-15.45

28.04.2020

15.00-15.45

30.04.2020

15.00-15.45

5.05.2020

15.00-15.45

7.05.2020

15.00-15.45

12.05.2020

15.00-15.45

14.05.2020

15.00-15.45

19.05.2020

15.00-15.45

21.05.2020

15.00-15.45

 

 

Ogółem

40 godzin

 

 

 

Zajęcia prowadzone w PM 1 Stargard w ramach projektu Fundacji  Milon „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 Stargard 

Rodzaj zajęć: Integracja Sensoryczna

Imię  i nazwisko prowadzącego zajęcia: Anetta Brach

 

Lp.

Nazwa udzielonego wsparcia

Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem numeru sali)

Data odbywania danego wsparcia

 

Godziny w których przeprowadzane jest dane wsparcie

1.

Terapia Integracji Sensorycznej

(SI1)

Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Spichrzowa 6

73-110 Stargard

Sala Integracji Sensorycznej- piwnica

18.11.2019

14:00- 14:45

poniedziałek

25.11.2019

02.12.2019

09.12.2019

16.12.2019

30.12.2019

13.01.2020

20.01.2020

27.01.2020

03.02.2020

10.02.2020

17.02.2020

24.02.2020

02.03.2020

09.03.2020

16.03.2020

23.03.2020

30.03.2020

06.04.2020

20.04.2020

27.04.2020

04.05.2020

11.05.2020

18.05.2020

2.

Terapia Integracji Sensorycznej

(SI2)

 

Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Spichrzowa 6

73-110 Stargard

Sala Integracji Sensorycznej- piwnica

18.11.2019

14:50-15:35

poniedziałek

25.11.2019

02.12.2019

09.12.2019

16.12.2019

30.12.2019

13.01.2020

20.01.2020

27.01.2020

03.02.2020

10.02.2020

17.02.2020

24.02.2020

02.03.2020

09.03.2020

16.03.2020

23.03.2020

30.03.2020

06.04.2020

20.04.2020

27.04.2020

04.05.2020

11.05.2020

18.05.2020

3.

Terapia Integracji Sensorycznej

(SI3)

Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Spichrzowa 6

73-110 Stargard

Sala Integracji Sensorycznej- piwnica

12.11.2019

14:00- 14:45

wtorek

19.11.2019

26.11.2019

03.12.2019

10.12.2019

17.12.2019

07.01.2020

14.01.2020

21.01.2020

28.01.2020

04.02.2020

11.02.2020

18.02.2020

25.02.2020

03.03.2020

10.03.2020

17.03.2020

24.03.2020

31.03.2020

07.04.2020

14.04.2020

21.04.2020

28.04.2020

05.05.2020

12.05.2020

19.05.2020

26.05.2020

4.

Terapia Integracji Sensorycznej

(SI4)

Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Spichrzowa 6

73-110 Stargard

Sala Integracji Sensorycznej- piwnica

13.11.2019

13:00-13:45

środa

20.11.2019

27.11.2019

04.12.2019

11.12.2019

18.12.2019

08.01.2020

15.01.2020

22.01.2020

29.01.2020

05.02.2020

12.02.2020

19..02.2020

26.02.2020

04.03.2020

11.03.2020

18.03.2020

25.03.2020

08.04.2020

15.04.2020

22.04.2020

29.04.2020

06.05.2020

13.05.2020

20.05.2020

5.

Terapia Integracji Sensorycznej

(SI5)

Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Spichrzowa 6

73-110 Stargard

Sala Integracji Sensorycznej- piwnica

13.11.2019

13:50- 14:35

środa

20.11.2019

27.11.2019

04.12.2019

11.12.2019

18.12.2019

08.01.2020

15.01.2020

22.01.2020

29.01.2020

05.02.2020

12.02.2020

19..02.2020

26.02.2020

04.03.2020

11.03.2020

18.03.2020

25.03.2020

08.04.2020

15.04.2020

22.04.2020

29.04.2020

06.05.2020

13.05.2020

20.05.2020

6.

Terapia Integracji Sensorycznej

(SI6)

Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Spichrzowa 6

73-110 Stargard

Sala Integracji Sensorycznej- piwnica

14.11.2019

14:00- 14:45

czwartek

21.11.2019

28.11.2019

05.12.2019

12.12.2019

19.12.2019

09.01.2020

16.01.2020

23.01.2020

30.01.2020

06.02.2020

13.02.2020

20.02.2020

27.02.2020

05.03.2020

12.03.2020

19.03.2020

26.03.2020

02.04.2020

16.04.2020

23.04.2020

30.04.2020

07.05.2020

14.05.2020

21.05.2020