Zajęcia z kodowania w ramach projektu „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM5”.

Poprzez udział w zajęciach z kodowania dzieci rozwijają umiejętności logicznego myślenia, kształtują wyobraźnie przestrzenią oraz wprowadzane są w świat cyfrowy.

Główne aktywności jakie realizuję na zajęciach to m.in zabawy ruchowe, symbole graficzne, zabawy matematyczne tj. sortowanie przedmiotów i ich klasyfikowanie, szukanie cech wspólnych, odtwarzanie podanych układów, sudoku, bystre oczko, kubeczki, zajęcia na macie z kodowania (wprowadzenie symbolu startu i stopu). Do zajęć wykorzystywany jest zakupiony w ramach projektu sprzęt m.in mata do kodowania, ozoboty , plastikowe kubeczki, drewniane patyczki, tablety, monitor multimedialny.

Zamieszczone zdjęcia zdjęcia przedstawiają:

- ćwiczenia koordynacji wzrokowo ruchowej- odwzorowywanie wg podanego wzoru budowli kubeczkowych,

- "Urodziny pluszowego misia"- doskonalenia umiejętności prawidłowego przeliczania (układanie świeczek na torcie wg podane cyfry/liczby,

- klasyfikowanie liczmanów na dużej macie wg podanego kryterium,

-praca z ozobotami- wyznaczanie trasy ozobota na konturze Polski,

- ćwiczenia w parach na dużej macie- odwzorowywanie układu figur na dużej macie wg pomysłu kolegi,

- układanie flagi Polski z kubeczków na macie wg układu współrzędnych.

Projekt : „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM5” realizowany jest przez Fundację „Milon” w partnerstwie z Gminą Miasto Stargard w okresie: 01.05.2019 r. – 31.08.2020 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.