Dobiega końca realizacja dwuletniego projektu „Zintegrowany system indywidualizacji pracy z uczniem w SP Kliniska Wielkie Szkoła +”. Za realizację projektu odpowiedzialna była Fundacja „Milon „ ze Stargardu.

Projekt zakładał:

-Rozszerzenie dostępu dla 94 uczniów (w tym minimum 42 uczennice) o specjalnych potrzebach edukacyjnych do indywidualizacji nauczania do sierpnia 2019 roku.

-Rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 80 uczniów w tym minimum 36 uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do sierpnia 2019 roku.

-Wzmocnienie kompetencji 15 rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wychowania i wspierania uczniów i uczennic do sierpnia 2019 roku.

Czytaj więcej...

W ramach długoterminowego projektu  unijnego  „Zintegrowany system indywidualizacji pracy z uczniem w SP Kliniska Wielkie Szkoła +" realizowanego przez 1,5 roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Kliniskach Wielkich przeprowadzamy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz warsztaty dla uczniów zdolnych :

http://kliniska.edu.pl/przyrodnicze-projekty-edukacyjne,384,pl

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Czytaj więcej...

Na terenie Szkoły Podstawowej w Kliniskach realizowany jest projekt : „Zintegrowany system indywidualizacji pracy z uczniem w SP Kliniska Wielkie Szkoła +”. Projekt realizowany jest dzięki Fundacji „Milon” ze Stargardu, która złożyła wniosek w konkursie i pozyskała środki na realizacje projektu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 .

Projekt zakłada: rozszerzenie dostępu do indywidualizacji nauczania dla uczniów (i uczennic) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u  uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ; wzmocnienie kompetencji rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wychowania i wspierania dzieci; rozszerzenie potencjału szkoły do prowadzenia indywidualizacji poprzez podniesienie kompetencji u  nauczycieli tejże szkoły w zakresie przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji.

Czytaj więcej...